Over GGP > Opzet van het onderzoek

Het Generations and Gender Programme bestaat uit twee delen: enerzijds een grootschalige enquête, de Generations and Gender Survey (GGS) met micro-level data, en anderzijds een contextuele databank (CDB) met macro-level data.

 

De Generations and Gender Survey (GGS) is een panelonderzoek bij een representatieve steekproef van 18 tot 79-jarigen in elk van de deelnemende landen, met minstens drie opeenvolgende golven van dataverzameling om de drie jaar. De GGS verzamelt zeer gedetailleerde informatie over een brede waaier aan socio-demografische thema’s die het best samen te vatten zijn onder de twee noemers: generations en gender. Enerzijds is er uitgebreide aandacht voor relaties tussen grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen, inclusief gerelateerde thema’s zoals vergrijzing en ontgroening, intergenerationele steun, … (‘Generations’). Anderzijds ligt de nadruk op de vele mogelijke vormen van relaties en relatievorming (huwen, samenwonen, …) zowel in verband met de huidige relatie als vorige relaties alsook de typische genderthema’s zoals bijvoorbeeld de verdeling van de huishoudelijke taken (‘Gender’).

 

Het tweede grote aspect van het Generations and Gender Programma is de contextuele databank. Deze databank bevat landen-specifieke macro-level data op nationaal en regionaal niveau die als aanvulling kunnen dienen op de microdata in de GGS en kunnen gebruikt worden om de invloed van contextfactoren (beleidskenmerken, geaggregeerde data, …) mee te betrekken in analyse van de micro-level GGS data.