Over GGP > Situering

De veranderingen in de gezinsmodellen en de bevolking zijn een toenemende uitdaging voor de geïndustrialiseerde samenlevingen. Door de aanhoudend lage vruchtbaarheidscijfers zullen vele landen tegelijkertijd het hoofd moeten bieden aan een tekort op de arbeidsmarkt en aan een vraag naar ondersteuning van een snel groeiend aantal gepensioneerden. Ondertussen stellen de jongere generaties het huwelijk en het ouderschap uit. In vele landen zien we nog andere nieuwe trends: toename van het aantal samenwonenden, dalende stabiliteit van de relaties tussen de samenwonende partners en opkomst van LAT-relaties. De rijk geschakeerde evolutie van de gezinsverbanden vereist dat de overheid en andere sociale partners deze nauwgezet opvolgen en zonodig ingrijpen om de families te helpen de banden tussen hun leden te handhaven en te versterken. Om deze en andere uitdagingen aan te gaan, startte de UNECE Population Activity Unit het Generations & Gender Programme (GGP) om de beleidsmakers een beter inzicht te bezorgen in de oorzaken die aan de basis liggen van de recente ontwikkelingen en de gevolgen ervan. Bijzondere aandacht wordt hierbij besteed aan de relaties tussen kinderen en ouders (generaties) en tussen partners (gender).