Resultaten

De partners in het GGS Belgium project hebben sterk geïnvesteerd in het verzamelen van een zeer kwaliteitsvolle socio-demografische dataset met uitermate veel mogelijkheden tot onderzoek. We willen dan ook alle onderzoekers die interesse hebben om te werken met de Belgische GGS data aanmoedigen dit ook effectief te doen. Om het gebruik van de GGS Belgium data te stimuleren trachten we te voorzien in een zo volledig mogelijke (technische) documentatie.

 

Vanuit de wetenschappelijke ondersteunende equipe van GGS Belgium werden al een aantal analyses en onderzoeken uitgevoerd. De resultaten hiervan kan u vinden in twee publicatiereeksen: de GGS Belgium Paper Series en de GGS Belgium Policy Briefs. Daar waar de GGS Belgium Paper Series de ruimte biedt dieper in te gaan op een aantal thema's die in de GGS data aan bod komen, zijn de GGS Belgium Policy Briefs er op gericht om op een beknopte en korte manier interessante onderzoeksresultaten te presenteren. De eerste nummers in de GGS Belgium Paper Series vormen de technische documentatie van de Belgische GGS data.

GGS Belgium Paper Series

 1. * Neels, K., Van Rossem, R., Lauwereys, G. & De Winter, T. (2011). Wave 1 Sample design. GGP Belgium Paper Series, 1.
 2. De Winter, T., Lauwereys, G., Vanderbeken, H., Dewaleffe, S., Pasteels, I. & Neels, K. (2011). Wave 1 Fieldwork . GGP Belgium Paper Series, 2.
 3. Lauwereys, G., Neels, K. & De Winter, T. (2011). Wave 1 Response rate calculation . GGP Belgium Paper Series, 3.
 4. Pasteels, I., De Winter, T., Lauwereys, G. & Neels, K. (2011). Wave 1 Interview analysis . GGP Belgium Paper Series, 4.
 5. Vandeschrick, C. & Sanderson, J-P. (2011). Wave 1 Item non-response. GGP Belgium Paper Series, 5.
 6. Lodewijckx, E. & Deboosere P. (2011). Huishoudens en families: Stabiliteit en snelle veranderingen gaan hand in hand . GGP Belgium Paper Series, 6.

GGS Belgium Policy Briefs

 1. Over relaties van de Belgen (oktober 2011) GGP Belgium Policy Brief, 1
 2. Arbeidsparticipatie van laaggeschoolde vrouwen ná ouderschap (januari 2012) GGP Belgium Policy Brief, 2
 3. 5 op 100 Belgen van 40 tot 70 jaar hadden nog nooit een stabiele partnerrelatie (februari 2012) GGP Belgium Policy Brief, 3
 4. Arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen: de genderkloof breidt sterk uit ná ouderschap (augustus 2012) GGP Belgium Policy Brief, 4
 5. Het verlaten van het ouderlijke nest: constanten en constrasten (juni 2013) GGP Belgium Policy Brief, 5
 6. De verdeling van de huishoudelijke taken: misschien evoluties, maar zeker ook weerstand (juni 2013) GGP Belgium Policy Brief, 6

* in voorbereiding