Data

Internationaal geharmoniseerde data

Ieder GGS land staat in voor de eigen dataverzameling. Hierdoor zijn er steeds verschillenmogelijk tussen de data van de verschillende deelnemende landen. Om de vergelijkbaarheid van de data te maximaliseren worden er daarom voor alle GGS landen geharmoniseerde databestanden beschikbaar gesteld, de zogenaamde Harmonized Data Files (HDF). Deze harmonisatie zorgt ervoor dat alle variabelen voor de verschillende landen zo veel als mogelijk vergelijkbaar zijn (i.e. zelfde variabelennaam, zelfde antwoordcategorieën) en dat alle verschillen die er overblijven tussen de landen duidelijk worden gedocumenteerd. Het verkrijgen van de geharmoniseerde versie van de Belgische GGS data en de geharmoniseerde GGS data van andere landen, kan via de website http://www.ggp-i.org. De geharmoniseerde data zijn gratis verkrijgbaar, mits het doorlopen van een eenvoudige aanvraagprocedure. Ook alle aanvullende documentatie in verband met de geharmoniseerde GGS datasets is beschikbaar op deze website.

 

>>> Internationaal geharmoniseerde GGS data aanvragen <<<

 

Belgische data

De Belgische GGS wave 1 data worden gratis ter beschikking gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Om de data te verkrijgen dient u een aanvraag te doen bij de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. Dit doet u door op onderstaande link te klikken. De data zijn zowel met Nederlandstalige als Franstalige labels beschikbaar.

 

>>> Belgische GGS wave 1 data aanvragen <<<